Franciszek Adamski

Franciszek Adamski (ur. 1930), socjolog kultury, religii i rodziny. Działalność naukowo – badawczą prowadził w zakresie społecznego nauczania Kościoła, rodziny oraz wychowania i kultury, zwłaszcza w aspekcie jej odniesienia do religii. Jako pierwszy w Polsce przeprowadził badania nad skutecznością oddziaływania treści propagandowych kultury masowej na wzorce i zachowania rodziny. Efektem tych badań jest wydana w latach 70. XX wieku książka na temat modelu małżeństwa i rodziny kształtowanego przez kulturę masową. Jest także autorem programów badawczych na temat rodziny katolickiej oraz badań z zakresu socjologii rodziny i religii. Napisał ponad 200 prac naukowych. W życiu prywatnym jest (od lipca 1955 r.) mężem Stanisławy. Wspólnie wychowali trzy córki.
Franciszek Adamski, Maria Braun - Gałkowska, ks. Czesław Drążek, Włodzimierz Fijałkowski, ks. Jan Orzeszyna, Wanda Półtawska, Maria Ryś, Elżbieta Sujak, Kinga Wiśniewska - Roszkowska
65,00 zł
Franciszek Adamski
57,00 zł
Franciszek Adamski, Maria Braun - Gałkowska, Włodzimierz Fijałkowski, Józefa Hennelowa, Wanda Półtawska, Elżbieta Sujak
49,00 zł