ks. Tomasz Szałanda

Ks. dr hab. Tomasz Szałanda (ur. 1970), kapłan archidiecezji warmińskiej, związany z Wydziałem Teologii Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie, wykładowca homiletyki w WSD w Elblągu. Autor książek: Kuszenie Jezusa na pustyni (Mk 1,12 - 13; Mt 4,1 - 11; Łk 4, 1 - 13) w posoborowym przepowiadaniu polskim. Studium egzegetyczno - homiletyczne, Olsztyn 2007; Jezus Egzorcysta w polskim przepowiadaniu posoborowym. Studium homiletyczno - biblijne, Olsztyn 2012; Zwiastowanie Pańskie (Łk 1, 26-38) w przepowiadaniu homilijnym, Siedlce 2013, wydanej w ramach powołanej przez siebie serii wydawniczej „Biblia w przepowiadaniu”. Redaktor pracy zbiorowej „która Adama podnosisz z upadku i od łez uwalniasz Ewę”. Wybrane zagadnienia Tajemnicy Wcielenia, Olsztyn 2011. Opublikował ponad 20 artykułów z zakresu homiletyki, demonologii i mariologii m. in. na łamach „Ateneum Kapłańskiego”, „Studiów Warmińskich” i „Studiów Redemptorystowskich”

Współpracuje z „Biblioteką Kaznodziejską”, jest autorem cyklu szkiców homilii: „Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi… (Mt 6,7)”. Szkice ewangeliczne. Rok. B. Olsztyn 2005, Rok. C. Olsztyn 2006 i Rok. A. Olsztyn 2011, „Ludzie Golgoty”. Kazania pasyjne. Cz. 1. Olsztyn 2006, „Kobiety krzyżowej drogi Pana” i „Testament Mistrza”, w: D. Czaicki. T. Szałanda, (opr.), „Oto idziemy do Jerozolimy…”., Kraków 2014.

Od 2000 roku jest proboszczem w Stawigudzie. Zainteresowania autora skupiają się wokół Biblii w przepowiadaniu homilijnym, szczególnie w zakresie demonologii i mariologii, oraz historii Nidzicy - miasta w woj. warmińsko - mazurskim, z obszaru dawnych Prus Wschodnich.
ks. Tomasz Szałanda
20,00 zł
ks. Tomasz Szałanda
25,00 zł