Jan Holeksa

Jan Holeksa – (ur. 1954), biolog zajmujący się ekologią lasów oraz ochroną przyrody. Oprócz prac naukowych w jego dorobku znajdują się liczne opracowania popularyzujące wiedzę o życiu lasu i wartościach przyrodniczych naszego kraju. Jest profesorem na Wydziale Biologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2013 roku ukończył studia teologiczne na Wydziale Teologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Swoje zainteresowania biologiczne łączy z problematyką teologiczną, zwłaszcza z zagadnieniami dotyczącymi sprawy rodziny, prokreacji i wartości życia ludzkiego.