ks. Antoni Sołtysik

ks. Antoni Sołtysik urodził się w 1933 roku w Stryszawie. W 1953 roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie. Święcenia kapłańskie przyjął 22 czerwca 1958 roku. W latach 1969 – 1975 był wikariuszem w parafii św. Mikołaja w Krakowie. W latach 1975 – 1981 jako proboszcz w parafii Kraków – Bieżanów wybudował kościół i rozpoczął organizowanie parafii w powstającym Nowym Bieżanowie. Od 1981 roku jest proboszczem parafii św. Mikołaja w Krakowie.
Jako Diecezjalny Referent Duszpasterstwa Młodzieży i koordynator pielgrzymek młodzieżowych na Światowe Dni Młodzieży inicjował nowe formy ewangelizacji (współpraca z ruchami i stowarzyszeniami katolickimi i kulturalnymi, organizacja przeglądów sztuki teatralnej, konkursów poezji religijnej i patriotycznej), które miały być sposobem na pogłębienie wiary młodych ludzi, podtrzymaniem w nich ducha patriotyzmu i przywiązania do Kościoła.

Wywiad z ks. Antonim Sołtysikiem