bp Tadeusz Pieronek

bp Tadeusz Pieronek (ur. 24 października 1934 w Radziechowach) – polski biskup rzymskokatolicki, biskup pomocniczy sosnowiecki w latach 1992–1998, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski w latach 1993–1998, profesor kanonicznego prawa procesowego.W latach 1951–1954 studiował na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, a po likwidacji wydziału w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Krakowskiej. Święcenia kapłańskie przyjął w 1957. W latach 1956–1960 kontynuował studia na Wydziale Prawa Kanonicznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, gdzie otrzymał doktorat. W latach 1961–1965 studiował na Wydziale Prawa Cywilnego Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego w Rzymie oraz ukończył 3-letnie Studium Roty Rzymskiej, uzyskując w 1965 dyplom adwokata rotalnego. W 1975 uzyskał habilitację, a w 1987 tytuł naukowy profesora. Uczestnik prac Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych Solidarności.
W 1992 otrzymał w Rzymie sakrę biskupią z rąk papieża Jana Pawła II i został biskupem tytularnym Cufruty. W latach 1992–1998 był biskupem pomocniczym diecezji sosnowieckiej. Od 1992 pełnił funkcję zastępcy sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski, a w latach 1993–1998 jej sekretarza generalnego. W 1998 nie został wybrany na drugą kadencję, zastąpił go Piotr Libera. 31 sierpnia 1998 złożył rezygnację z urzędu biskupa pomocniczego diecezji sosnowieckiej.

W latach 1998–2004 pełnił funkcję rektora Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Od 1998 do 2010 był przewodniczącym Kościelnej Komisji Konkordatowej. Przewodniczył także pomocniczemu trybunałowi ds. beatyfikacji Jana Pawła II.

Jest członkiem Rady Patronackiej Krakowskiego Hospicjum dla Dzieci imienia księdza Józefa Tischnera. Zasiada w Radzie Fundacji im. Stefana Batorego. Pomaga biskupom archidiecezji krakowskiej w czynnościach liturgicznych.

Wywiad z bp. Tadeuszem Pieronkiem