ks. Jan Dyduch

Jan Maciej Dyduch (ur. 7 stycznia 1940 w Kukowie) – infułat, profesor, doktor habilitowany, były rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Po ukończeniu Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej otrzymał święcenia kapłańskie w 1963 roku z rąk kard. Karola Wojtyły w Katedrze na Wawelu. W 1980 roku uzyskał doktorat, a w 1985 roku habilitację z nauk prawnych na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. W latach 1975 - 1980 był notariuszem Kurii Metropolitalnej w Krakowie, a od 1981 roku do 2004 był kanclerzem Kurii Metropolitalnej w Krakowie. W latach 2004 - 2010 był rektorem Uniwersytetu Papieskiego w Krakowie, do 19 czerwca 2009 roku istniejącego pod nazwą Papieskiej Akademii Teologicznej. W grudniu 2007 roku otrzymał tytuł infułata.

Wywiad z Ks. prof. Janem Dyduchem