bp Damian Muskus

bp Damian Muskus (ur. 6 września 1967 w Nowej Sarzynie) – polski biskup rzymskokatolicki, franciszkanin, doktor teologii, biskup pomocniczy krakowski od 2011.Urodził się 6 września 1967 w Nowej Sarzynie, dzieciństwo spędził w Leżajsku.W 1986 wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych prowincji bernardynów. Po rocznym nowicjacie w klasztorze w Leżajsku przy Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia 9 września 1987 złożył pierwsze śluby zakonne. Śluby wieczyste złożył 4 października 1991. W latach 1987–1993 odbył studia filozoficzno-teologiczne, przez pierwsze dwa lata w Wyższym Seminarium Duchownym oo. Bernardynów w Krakowie, a przez kolejne cztery w Kalwarii Zebrzydowskiej. Święceń kapłańskich udzielił mu 12 czerwca 1993 w bazylice Matki Bożej Anielskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej arcybiskup metropolita lwowski Marian Jaworski.

W pierwszym roku po święceniach kapłańskich był katechetą w Kalwarii Zebrzydowskiej. Następnie w latach 1994–1998 odbył studia doktoranckie z katechetyki na Wydziale Teologicznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, gdzie na podstawie dysertacji Szkoła środowiskiem katechetycznym. Katechetyczne studium interdyscyplinarne uzyskał stopień doktora nauk teologicznych. W Wyższym Seminarium Duchownym ojców Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej był w latach 1998–2002 wicemagistrem braci kleryków, zaś w latach 2002–2005 pełnił urząd rektora. Od 2002 do 2005 sprawował funkcję gwardiana klasztoru św. Franciszka w Kalwarii Zebrzydowskiej, następnie od 2005 do 2011 był gwardianem klasztoru Matki Bożej Anielskiej i kustoszem sanktuarium pasyjno-maryjnego w Kalwarii Zebrzydowskiej.

16 lipca 2011 papież Benedykt XVI mianował go biskupem pomocniczym archidiecezji krakowskiej ze stolicą biskupią Amaia. Święcenia biskupie otrzymał 28 września 2011 w katedrze na Wawelu. Konsekratorem był kardynał Stanisław Dziwisz, a współkonsekratorami kardynałowie Franciszek Macharski i Stanisław Ryłko. Jako zawołanie biskupie przyjął słowa „Ecce Mater tua” (Oto Matka twoja).

Wywiad w książce Św. Jan Paweł II żyje pośród nas