Zygmunt Kowalczuk

Zygmunt Ryszard Kowalczuk - profesor Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz Politechniki Koszalińskiej. Autor ośmiu monografii naukowych oraz 42 artykułów naukowych z zakresu historii chrześcijaństwa i nauk o polityce. Zygmunt Kowalczuk jest także autorem ośmiu książek poetyckich w tym niezwykłego zbioru poezji "Motyl na bucie". Za twórczość literacką nagrodzony został Lubuskim Wawrzynem Literackim oraz wieloma innymi nagrodami. Od lat jest członkiem Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz Związku Literatów Polskich.


 
Zygmunt Kowalczuk
49,90 zł
Zygmunt Kowalczuk
15,00 zł