Andrzej Napiórkowski

Ojciec prof. dr hab. Andrzej A. Napiórkowski jest paulinem. Od lat mieszka w klasztorze na Skałce. Studia specjalistyczne odbył w Niemczech i uwieńczył je doktoratem w Regensburgu. W ramach przygotowań do rozprawy habilitacyjnej odbył sześciomiesięczny recherche libre na Papieskim Uniwersytecie Gregorianum w Rzymie oraz w Bossey i Genewie (Szwajcaria) przy Światowej Radzie Kościołów. Habilitował się w 2000 roku, a w 2006 roku otrzymał tytuł profesora zwyczajnego. 
Pracuje w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II, gdzie na Wydziale Teologicznym od marca 2001 r. jest kierownikiem katedry eklezjologii. Jego badania naukowe można uszeregować w czterech kręgach tematycznych: 1. eklezjologia i chrystologia; 2. zagadnienia ekumeniczne; 3. problematyka wolności, łaski, usprawiedliwienia; 4. mariologia oraz tematyka pastoralna i okolicznościowa. Dorobek obejmuje blisko 200 publikacji, między innymi książki własne – 18, książki redagowane – 8 oraz książki współredagowane – 11.
W latach 2002-2008 pełnił odpowiedzialną funkcję rektora Wyższego Seminarium Duchownego Ojców Paulinów w Krakowie oraz przeora klasztoru paulinów Na Skałce. Jest członkiem kilku towarzystw naukowych oraz Komitetu Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk.
Andrzej Napiórkowski
28,90 zł