s. Agnieszka Koteja

S. Agnieszka Koteja – siostra Agnieszka Koteja – ur. 1964 roku w Krakowie, w 1987 roku po studiach pedagogicznych na UJ wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim. Po odbyciu formacji zajmowała się osobami upośledzonymi umysłowo, pracowała też w przedszkolu dla dzieci z uboższych rodzin. Przez kilka lat zajmowała się formacją kandydatek, a następnie pracami redakcyjnymi dla potrzeb Zgromadzenia. Uzupełniała wykształcenie na studiach podyplomowych z pedagogiki specjalnej (UP) oraz z duchowości chrześcijańskiej (MWIK przy UPJPII w Krakowie). Obecnie redaguje kwartalnik „Głos Brata Alberta” i posługuje w Domu Rekolekcyjnym sióstr w Krakowie. W 2006 roku Śródmiejski Ośrodek Kultury w Krakowie wydał debiutancki tomik jej wierszy "Tworki pisze się z małej litery". Rok później ukazał się kolejny tomik: "Szkiełka gaworzą ze Światłem", jako Nagroda Główna w Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim "Dać świadectwo", organizowanym również przez ŚOK. Wiersze powstają na marginesie życia, które s. Agnieszka próbuje przeżywać jako dar dla Pana Boga i ludzi, zgodnie z duchowością św. Brata Alberta. Nie są pisane przy biurku. Powstają w pracy z ubogimi, w codziennym wirze życia, w tramwaju, na spacerze...
s. Agnieszka Koteja
14,90 zł
s. Agnieszka Koteja, Paweł Piotrowski, Jerzy Trela
25,00 zł