bp Albin Małysiak

Biskup Albin Małysiak urodził się 12 czerwca 1917 roku w miejscowości Kocoń, parafia Ślemień, niedaleko Żywca. Od jedenastego roku życia był związany ze Zgromadzeniem Księży Misjonarzy. Święcenia kapłańskie przyjął 1 maja 1941 roku, a pracę duszpasterską prowadził w Zembrzycach, Szczawnicy, Tarnowie i Krakowie. Był kapelanem Zakładu im. Helclów, dyrektorem Zakładu Księdza Siemaszki, rekolekcjonistą, wykładowcą teologii pastoralnej i fundamentalnej, proboszczem i duszpasterzem akademickim. W latach 1970 - 1993 pełnił posługę biskupa pomocniczego archidiecezji krakowskiej, a na forum Konferencji Episkopatu Polski troską otaczał przede wszystkim sprawę zaangażowania mediów w dzieło nowej ewangelizacji oraz sprawy zakonów, w tym szczególnie zakonów klauzurowych. Jako jedyny polski biskup i jeden z dwóch hierarchów katolickich na świecie posiadał tytuł „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”, przyznany przez Instytut Yad Vashem za uratowanie pięciu osób narodowości żydowskiej podczas II wojny światowej. Od 2005 roku Honorowy Obywatel Miasta Krakowa. Zmarł 16 lipca 2011 roku i pochowany został na cmentarzu Salwatorskim w Krakowie.

fot. P. Tumidajski