Zespół Historyczny Okręgowa Rada Adwokacka

Zespół Historyczny przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie został powołany uchwałą Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie z dnia 26 października 2007 roku. Na członków Zespołu, którego celem było opracowanie historii udziału adwokatów Izby Krakowskiej w walce na rzecz niepodległego bytu Polski, powołani zostali adw. adw. Marian Anczyk, Ryszard Brodowski (przewodniczący Zespołu), Zbigniew Dyka, dr Stanisław Kołodziejski i dr Jerzy Łowczowski. Konsultantem naukowym Zespołu został prof. dr hab. Stanisław Grodziski. W późniejszym okresie do prac zespołu dołączył także adw. Andrzej Zawartka (sekretarz Zespołu).
Zespół Historyczny Okręgowa Rada Adwokacka
19,00 zł