Alicja Mazan - Mazurkiewicz

Alicja Mazan - Mazurkiewicz, ur. 1972, doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, adiunkt Katedry Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego. Wszystko się u mnie łączy, w chybotliwej harmonii – twórczość literacka, praca naukowa, skupiona wokół poezji współczesnej i literatury dziecięcej, pasja dydaktyczna, z jaką próbuję innym zaszczepić odrobinę własnego zachwytu światem książek... oraz dom, a w nim najbliżsi. To w nich się wsłuchuję, znajdując wciąż świeżą inspirację, dla nich przede wszystkim piszę, im czytam... dla nich żyję - tak Autorka pisze o sobie.
Alicja Mazan - Mazurkiewicz
20,00 zł