Jacek Wierzbicki

Jacek Wierzbicki (ur. 1969 roku w Katowicach); mgr fizjoterapii, nauczyciel, specjalista masażu i odnowy biologicznej, absolwent szkoły medycznej i Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Kierownik Zakładu Fizjoterapii i Wodolecznictwa, długoletni praktyk i teoretyk różnych technik masażu, autor opracowania „Standardów wyposażenia dydaktycznego pracowni kształcenia zawodowego dla zawodu Technik Masażysta”.
Jacek Wierzbicki
49,00 zł
Jacek Wierzbicki
33,00 zł