ks. Rafał Zarzeczny

Rafał Zarzeczny SJ (ur. 1969), jezuita, doktor teologii dogmatycznej i patrystycznej. Studiował w Krakowie, Warszawie, Katowicach i na rzymskim Augustinianum. Autor pracy monograficznej pt. „Melchizedek w literaturze wczesnochrześcijańskiej i gnostyckiej” oraz wielu artykułów naukowych z zakresu patrologii i historii Kościoła starożytnego. Tłumacz literatury wczesnochrześcijańskiej i apokryficznej z języków klasycznych i orientalnych: koptyjskiego, syryjskiego i etiopskiego. Wykładał patrologię na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu i na Papieskim Wydziale Teologicznym Collegium Bobolanum w Warszawie. Był także duszpasterzem akademickim w Toruniu i kapelanem aresztu śledczego na Rakowieckiej w Warszawie. Obecnie jest profesorem patrologii i etiopistyki w Papieskim Instytucie Orientalnym w Rzymie. Jest również długoletnim współpracownikiem Radia Watykańskiego oraz Redakcji Programów Katolickich w Polskim Radio i Telewizji Polskiej.

ks. Rafał Zarzeczny
39,90 zł