Oksana Baraniwska

Oksana Baraniwska – dr nauk humanistycznych, wykładowca języka ukraińskiego w Katedrze Ukrainistyki Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, kierownik zespołu wykładowców języka ukraińskiego w tejże Katedrze. Autorka kilkudziesięciu artykułów naukowych z zakresu kultury języka ukraińskiego, składni porównawczej polsko - ukraińskiej oraz antroponimii języków spokrewnionych (polskiego i ukraińskiego), jak i nauczania języka ukraińskiego jako języka obcego. Redaktor naukowy III i V tomów serii Studia Ruthenica Cracoviensia. Pomysłodawca i organizator  Ogólnopolskiego Konkursu Ortograficznego z Języka Ukraińskiego (od 2006 roku), przeprowadzanego rokrocznie przez Katedrę Ukrainistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Bożena Zinkiewicz - Tomanek, Oksana Baraniwska
29,90 zł
Bożena Zinkiewicz - Tomanek, Oksana Baraniwska
25,00 zł
Bożena Zinkiewicz - Tomanek, Oksana Baraniwska
25,00 zł
Bożena Zinkiewicz - Tomanek, Oksana Baraniwska
39,90 zł
Oksana Baraniwska, Bożena Zinkiewicz - Tomanek
49,90 zł
Bożena Zinkiewicz - Tomanek, Oksana Baraniwska
39,90 zł
Oksana Baraniwska, Bożena Zinkiewicz - Tomanek
49,90 zł
Oksana Baraniwska, Bożena Zinkiewicz - Tomanek
29,90 zł