Bożena Zinkiewicz - Tomanek

Bożena Zinkiewicz - Tomanek – dr nauk humanistycznych, długoletni nauczyciel akademicki Uniwersytetu Jagiellońskiego (w latach 1966 - 2008), emerytowany starszy wykładowca Katedry Ukrainistyki Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ, w latach 1994 - 2000 kierownik zespołu wykładowców języka ukraińskiego w tej Katedrze. Zainteresowania – językoznawstwo wschodniosłowiańskie, współczesny język rosyjski (słowotwórstwo, składnia), współczesny język ukraiński (kultura języka, fonetyka, słowotwórstwo, morfologia).

Autorka licznych publikacji z tych dziedzin, między innymi pierwszego w dziejach polskiej ukrainistyki podręcznika z ćwiczeniami, przeznaczonego dla studentów filologii ukraińskiej oraz innych pokrewnych kierunków. Zmarła 30 kwietnia 2021 roku.Omówienie autorskie (8czerwca 2017)

Bożena Zinkiewicz - Tomanek, Oksana Baraniwska
29,90 zł
Bożena Zinkiewicz - Tomanek, Oksana Baraniwska
25,00 zł
Bożena Zinkiewicz - Tomanek, Oksana Baraniwska
25,00 zł
Bożena Zinkiewicz - Tomanek, Oksana Baraniwska
39,90 zł
Oksana Baraniwska, Bożena Zinkiewicz - Tomanek
49,90 zł
Bożena Zinkiewicz - Tomanek, Oksana Baraniwska
39,90 zł
Oksana Baraniwska, Bożena Zinkiewicz - Tomanek
49,90 zł
Oksana Baraniwska, Bożena Zinkiewicz - Tomanek
29,90 zł