Tito Orlandi

Tito Orlandi, (ur. 1940), znawca historii i kultury egipskiej oraz koptyjskiej. Jest bez wątpienia najwybitniejszym znawcą języka koptyjskiego dziś już nie istniejącego, bo nie ma ludzi, którzy posługiwaliby się tym językiem. Jest to język starożytny, archaiczny. Orlandi czyta w tym języku, jak Polak gazetę. Obecnie jest profesorem języka i literatury koptyjskiej i egiptologii na Wydziale Sztuk Pięknych w Uniwersytecie Roma – La Sapienza.

Współautor książki "Starożytne Kościoły wschodnie"