Anton Hlinka

Anton Hlinka urodził się 31 X 1926 roku. Po ukończeniu gimnazjum i odbyciu dwuletniej praktyki pedagogicznej, jako członek zgromadzenia Salezjanów wyjechał ze Słowacji za gra­nicę latem 1951 roku. Ukończył studia teologiczne, filozofię i psychologię (Turyn, Wiedeń, Rzym), a następnie wykładał filozofię w seminariach w swoim zgromadzeniu w Niemczech, we Włoszech i na Węgrzech. Od 1971 roku udzielał się w Monachium jako pisarz, publicysta i ko­respondent radia „Głos Ameryki”, „Radio Wolna Europa” i „Radio Stefanus”. Oprócz wykładów, dziesiątków studiów i setek artykułów różnego rodzaju w języku słowackim i w czasopismach obcojęzycznych, opublikował ponad 30 książek.