Martin Henry

Martin Henry jest księdzem diecezji Down and Connor w Północnej Irlandii, jak również od 1982 roku wykładowcą teologii dogmatycznej w Kolegium St. Patric's w Maynooth. Wydał kilkadziesiąt publikacji. Jest autorem między innymi: "Nie rozumiejąc Boga" (1997) oraz współczesnego tłumaczenia do XIX - wiecznego klasycznego dzieła niemieckiego teologa Franza Overbecka pt. "Współczesne odniesienie teologii do chrześcijaństwa" (2005).