Róża Dumont

Róża Piotrowska - Dumont (ur. 1965).


Moja dewiza życiowa to:

"Kochać i być Kochanym" oraz "służyć innym poprzez muzykę"-
Każdy muzyk, ucząc rzemiosła artystycznego, uczy życia.
Tak uczy - jak sam żyje.


Pochodzę z wielodzietnej, muzykującej rodziny. Od najmłodszych już lat doznawanie piękna muzycznego a także licznych wzruszeń, wywołanych przez muzykę, w niezastąpiony sposób wzbogaca każdego człowieka. To właśnie poprzez te doświadczenia i przeżycia można dopatrywać się sensu ludzkiego bycia i ludzkiej egzystencji. Muzyka, jak żadna ze sztuk pięknych, jest ściśle związana z życiem człowieka. Ma wpływ na kształtowanie całego człowieka, całą jego psychikę, jego charakter i osobowość. Wpływa ona na jego sferę uczuciową i emocjonalną, kieruje człowieka w stronę jego wnętrza.

Przez muzykę można więc wychowywać i kształcić charakter człowieka, który ujawnia się w postępowaniu, reguluje stosunek do innych ludzi, otoczenia, społeczeństwa; kształci obowiązkowość, sumienność, logiczne myślenie i działanie, uczy odpowiedzialności, ofiarności i poświęcenia, dyscypliny, porządku, solidarności, pokonywania trudności, budzi szacunek do wspólnego działania, a jednocześnie podnosi samopoczucie. Szczególnie obserwuje się to w gronie rodzinnego muzykowania.


Muzyczna działalność jest przykładem dobrego, owocnego i przyjemnego spędzania czasu wolnego. muzykowanie staje się dla nas potrzebą codzienności, wypływającą z wewnętrznej potrzeby; daje odprężenie i uspokojenie, przez co w pewnym sensie spełnia role muzykoterapeutyczną. Muzyka może zmieniać stan aktywności systemu nerwowego, wywoływać określone zmiany w czynnościach organizmu, zmieniać napięcie mięśni, przyspieszać przemianę materii, zmieniać szybkość krążenia krwi, wpływać na szybkość pulsu, modyfikować oddychanie etc. Są to zmiany bardzo konkretne, pomijając już wspomniane możliwości wprowadzenia słuchacza w rożne nastroje czy wzbudzenie w nim uczuć i emocji.

 


MUZYKA JEST POTĘŻNĄ SIŁĄ PSYCHICZNĄ.


Psychologowie twierdzą, że żadna ze sztuk nie daje możliwości rozwijania zdolności twórczych tyle, co muzyka.

 

Jako pedagog - pomagając uczniowi w stopniowym zwiększaniu niezależności i poleganiu na sobie, w braniu odpowiedzialności za siebie, w podejmowaniu decyzji, nauczyciel wspomaga rozwój swojego wychowanka, jako niepowtarzalnej jednostki, która potrafi "współbrzmieć" w spotkaniu z innym człowiekiem, jak i ze sobą. Celem nauczania jest dla mnie doprowadzenie moich wychowanków do tego, by przy ukończeniu nauki mogli powiedzieć nie: "ja wiem", ale: "ja odczuwam", nie: "ja musze" ale: "ja potrzebuje".

Myślę, że na tym polega głęboki humanizm, a zarazem wielkość człowieka - muzyka, że mimo swego wykształcenia, swej "specjalizacji", którą posiada, może być odpowiedzialny za człowieka, może przywrócić człowiekowi poczucie wartości spraw ducha, wywołać w nim twórczy niepokój... z głęboką troską o dobro człowieka.

Moja rodzina i praca dają mi w pełni te satysfakcję życiową!PARCOURS PROFESSIONNEL


Ma devise pour la vie est: "aimer son prochain" et "servir les autres à travers la musique"
Chaque musicien, enseignant la musique, enseigne la vie.?Il enseigne - comme il vit lui-même.
 
Je viens d'une famille nombreuse musicienne. Pratiquée dès le plus jeune âge la musique enrichit chaque être humain par sa beauté et les émotions qu'elle suscite.?Cette expérience peut apporter un sens supplémentaire de l'existence humaine.?Parmi les beaux-arts, la musique a toujours été étroitement lié à la vie de l'homme. Elle agit sur le développement de l'homme dans son ensemble, son psychisme, son caractère et sa personnalité. Elle agit aussi sur sa sphère sentimentale et émotionnelle. Elle mène l'homme vers son côté intérieur.
Par la musique on peut donc éduquer l'homme et influer sur son caractère et son comportement. La musique aide à améliorer les relations humaines, entre individus et envers la société. Elle apprend la rigueur, l'assiduité, l'application, la logique de la pensée et de l'action, la responsabilité, l'ouverture aux autres, le dévouement, la discipline, la solidarité et la ténacité. Elle inspire le respect du travail en commun et en même temps améliore le moral. Cela s'observe en particulier dans le milieu familial.
L'activité musicale permet d'aménager son temps libre utilement, agréablement et fructueusement .FAIRE DE LA MUSIQUE devient un besoin quotidien qui vient de l'intérieur et qui apporte détente, apaisement et tranquillité. En quelque sorte on peut parler de MUSICOTHERAPIE. La musique agit sur l'état du système nerveux.?Elle peut provoquer des modifications dans d'autres fonctions de l'organisme: la contraction du système musculaire, la régulation du métabolisme et la circulation sanguine, vitesse du pouls, la respiration etc. Ces changements physiologiques s'ajoutent à ceux d'ordre psychologique précédemment évoqués.
 
LA MUSIQUE APPORTE UNE GRANDE FORCE PSYCHOLOGIQUE.
Les psychologues prétendent qu' aucun des beaux-arts ne permet s'épanouir autant que la musique. Un pédagogue aide son élève à parvenir progressivement à l'indépendance , l'autonomie, la responsabilité personnelle et l'initiative. A ce titre, l'enseignant en musique contribue au développement de son élève en tant qu'individu. Celui-ci sera mieux capable de "s'accorder" avec autrui comme avec soi-même.?L'objectif de mon enseignement est d'amener mes élèves à changer d'attitude au cours de leurs études vis à vis de la musique: dire "je ressens"  au lieu de "je sais" et "je besoin" au lieu de "je dois".
Un musicien peut aussi être amener à jouer un rôle d'éducateur au- delà de la formation musicale. Il peut contribuer au développement de son élève à travers l'enseignement de valeurs humanistes et aider les élèves en difficulté en stimulant leur créativité. Cette approche renforce et valorise l'intérêt du métier d'enseignant en musique.
Je retrouve cette satisfaction à la fois dans le cadre familial et professionnel.
 

Róża Dumont
14,90 zł