Mirosław Rewera

Mirosław Rewera, doktor socjologii, wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Jego zainteresowania naukowe dotyczą głównie dynamiki wartości i autorytetów w społeczeństwie ponowoczesnym, szczególnie wśród młodzieży i w rodzinie. Członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Central Eurasian Studies Society (CESS) oraz sekretarz redakcji kwartalnika „Społeczeństwo i Rodzina”. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych. Jego hobby stanowią podróże oraz turystyka górska.