Krystyna Pisarkowa

Krystyna Pisarkowa urodziła się w Gdańsku 30 stycznia 1932 roku jako córka niemieckiego przemysłowca Kurta Harrera (później zasłużonego tłumacza literatury polskiej) i nauczycielki wolbromianki Stanisławy z Kamińskich. W 1954 roku jako magister filologii polskiej ukończyła pięcioletnie studia na Uniwersytecie Jagiellońskim i wkrótce podjęła pracę w kierowanej przez prof. Z. Klemensiewicza Pracowni Polskiej Składni Historycznej PAN. W 1963 roku uzyskuje stopień doktora na podstawie rozprawy Predykatywność określeń w polskim zdaniu, a pięć lat później rozprawa Funkcje składniowe polskich zaimków odmiennych przynosi jej stopień doktora habilitowanego. W 1974 roku uhonorowana została tytułem profesora nadzwyczajnego, a w 1980 roku – profesora zwyczajnego. Jej kolejne książki stają się ważnymi wydarzeniami w środowisku językoznawczym; tak było ze Składnią rozmowy telefonicznej i Wyliczankami polskimi (1975), Historią składni polskiej (1984), z niemieckojęzycznymi Die Codes der polnischen Liryk der achtziger Jahre (1992), Językiem według Junga (1994) czy Pragmatyką przekładu (1998). W 1994 roku ukazuje się tom jej najczęściej cytowanych artykułów pt. Z pragmatycznej stylistyki, semantyki i historii języka, a w 2000 roku największe jej dzieło – dwutomowa monografia Językoznawstwo Bronisława Malinowskiego, Więzy wspólnego języka.             Wiele lat Krystyna Pisarkowa przepracowała w Instytucie Języka Polskiego PAN, wykładając jednocześnie na Uniwersytecie Śląskim i Jagiellońskim; pod koniec ubiegłego wieku przeniosła się całkowicie na UJ, na językoznawstwo ogólne i orientalistykę. Jako profesor gościnny wykładała w Saarbrucken, Moguncji i Wiedniu. W 1990 roku została powołana na członka korespondenta, a w 1994 roku na członka czynnego Polskiej Akademii Umiejętności. W 2003 roku prezes PAN powołał ją na członka Rady Języka Polskiego. Od 1963 roku współredagowała Język Polski, a w 2005 roku objęła stanowisko redaktora naczelnego tego pisma. Zmarła nagle przed południem 27 lutego 2010 roku.


mąż Walery Pisarek (prof. UPJPII w Krakowie i UŚ w Katowicach)Krystyna Pisarkowa
27,00 zł