Paweł Śpiewak

Paweł Śpiewak - (ur. 1951), profesor socjologii i historyk idei, wykładowca w Uniwersytecie Warszawskim, syn pisarki i tłumaczki Anny Kamieńskiej oraz poety i tłumacza Jana Śpiewaka. W 1973 roku ukończył studia w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego W 1984 roku uzyskał stopień doktora. Jego promotorem był profesor Jerzy Szacki. W 2000 roku został doktorem habilitowanym. Jest pracownikiem naukowym Instytutu Socjologii UW Zakładu Historii Myśli Społecznej) oraz  Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie. Zajmuje się socjologią ogólną, socjologią polityki, historią myśli i filozofii społecznej oraz politycznej. Bada i popularyzuje zachodnią filozofię i teorię polityki. Zajmuje się też problematyką przemian politycznych i społecznych w Polsce oraz Europie Środkowej. Uważany jest za jednego z autorów hasła „IV Rzeczpospolitej”. Jest autorem licznych prac naukowych z tych dziedzin. Jest członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.
Sebastian Bednarowicz, ks. Bogusław Nadolski, Paweł Śpiewak
19,90 zł