Anna Dymna

Anna Dymna - ur. 1951 roku. W 1973 ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie. Już podczas studiów grała w teatrze i filmie. Zadebiutowała w roli Isi i Chochoła w „Weselu” Stanisława Wyspiańskiego, które reżyserowała Lidia Zamkow na deskach Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie (1969 r.).Po ukończeniu PWST aktorka związała się z zespołem Narodowego Teatru Starego im. Heleny Modrzejewskiej. Występuje w nim do dzisiaj. Ma w dorobku blisko 250 ról teatralnych i filmowych, z których wiele wykreowała w produkcjach najwybitniejszych polskich reżyserów: Andrzeja Wajdy, Konrada Swinarskiego, Jerzego Grzegorzewskiego, Jerzego Hoffmana, Kazimierza Kutza, Teresy Kotlarczyk i Barbary Sass. Od 1990 roku jest również pedagogiem w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej im. Ludwika Solskiego.
Pracę artystyczną Anny Dymnej trzykrotnie nagrodzono „Złotą Maską”. Aktorka jest też laureatką „Złotego Ekranu”, „Złotej Kaczki”, „Złotych Lwów” oraz Nagrody im. Aleksandra Zelwerowicza. W roku 2004 uhonorowano ją „Superwiktorem”.Od 2002 r., dzięki inicjatywie Anny Dymnej, organizowane są Krakowskie Salony Poezji. Podczas coniedzielnych spotkań we foyer Teatru im. Juliusza Słowackiego, których aktorka jest gospodynią, wiersze czytają najwybitniejsi polscy aktorzy i poeci. Filie KSP funkcjonują obecnie w kilkunastu miastach Polski. Anna Dymna jest matką chrzestną każdej z nich. Aktorka jest również współautorką telewizyjnego programu „Spotkajmy się”. Jej rozmówcami na antenie TVP2 są osoby ciężko chore i niepełnosprawne. Program kierowany jest zarówno do osób niepełnosprawnych jak i pełnosprawnych. Jego głównym przesłaniem jest zbliżenie tych dwóch, wydawało by się, odrębnych światów. Podczas intymnej rozmowy z zaproszonymi przez aktorkę gośćmi poruszane są tematy dotykające każdego człowieka: miłości, akceptacji, samotności, szczęścia, wiary czy nadziei. W roku 2004 „za wybitne osiągnięcia w pracy artystycznej i dydaktycznej, za działalność na rzecz potrzebujących pomocy” Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej odznaczył Annę Dymną Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Anna Dymna, Paweł Piotrowski, bp Jan Szkodoń
25,00 zł