ks. Edward Staniek

Edward Staniek (ur. 1941), profesor teologii, patrolog, specjalista od Ojców kościoła, starożytnego kościoła i historii kaznodziejstwa; homileta. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk kard. Karola Wojtyły 11 kwietnia 1965 roku. W latach 1993 - 2001 był Rektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie. Kanonik Kapituły Metropolitalnej. Konsultor Komisji Duszpasterskiej Konferencji Episkopatu Polski. Obecnie zajmuje się pracą naukową. Odmawiał przyjęcia nominacji biskupiej. Znany z poczucia humoru i niezwykłego talentu mówienia. Mistrz słowa i pióra. Człowiek wielkiego formatu i ducha. Mistrz precyzyjnego ujmowania spraw Kościoła, nazywania ich po imieniu; otwarty na dialog i dyskusje; szczery w swoich poglądach bez względu na proweniencję rozmówcy i tego, kim rozmówca jest. Dobro, Piękno i Prawda, wielka postać naszych czasów... To najważniejsze cechy ks. Edwarda Stańka a franciszkańskim "Pokój i dobro" często wita swoich gości. Zawsze powtarza, że Jego Mistrzem jest Chrystus i Ewangelia, która streszcza całe życie człowieka a syntezą życia człowieka jest śmierć. Fenomenalne zainteresowanie jego książką "Człowiek arcydziełem Boga" oraz "Rodzinne szczęście" wynika z niezwykłych umiejętności przemawiania i pisania. Członek Komitetu Nauk Teologicznych PAN. Współredaktor pisma "Materiały Homiletyczne".


ks. Edward Staniek, ks. Leszek Mateja
39,90 zł
ks. Edward Staniek
47,00 zł
ks. Edward Staniek
25,00 zł
ks. Edward Staniek
33,00 zł
ks. Edward Staniek
29,00 zł
ks. Edward Staniek
19,00 zł
ks. Edward Staniek
35,00 zł
ks. Edward Staniek
20,00 zł
ks. Edward Staniek
39,00 zł
ks. Edward Staniek
47,00 zł
ks. Edward Staniek
39,00 zł
ks. Edward Staniek
19,00 zł