Krzysztof Maj podpisuje swoją książkę ”Antoni Kępiński”

15 czerwca 2012 roku w auli Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie podczas sesji nt. prof. Antoniego Kępińskiego odbyła się premiera książki o Antonim Kępińskim, która ukazała się w serii "Wielcy Ludzie NAUKI i KULTURY" autorstwa Krzysztofa Maja, który w przerwach podpisywał ją przy stoliku Wydawnictwa PETRUS. Książka "zeszła" z maszyn drukarskich 14 czerwca 2012 roku, a już dzień później - 15 czerwca została zaprezentowana Czytelnikom, zainteresowanym niezwyklą postacią.

Stoisko Wydawnictwa PETRUS, przy którym odbyła się prezentacja książki odwiedzili także: prof. Andrzej Borowski (filolog UJ), prof. Jerzy Wyrozumski (historyk UJ), prof. Zdzisław Ryn (psycholog, psychiatra, profesor nauk medycznych AWF), ks. prof. Józef Makselon (psycholog UPJPII) i wielu innych znakomitych gości sympozjum.

Oto, co napisali w Kronice Wydawnictwa:

"Dziękując za możliwość wydrukowania książki, poświęconej myśli etycznej Antoniego Kępińskiego proszę Boga o dar Jego błogosławieństwa dla wydawniczej działalności."
ks. dr Krzysztof Maj (autor książki)

Cieszę się, że prof. Kępiński, legenda polskiej psychiatrii, nie ulega zapomnieniu. Gratuluję Wydawnictwu, że podjęło zadanie utrwalenia tej pamięci na dalsze lata.
prof. Jerzy Wyrozumski (historyk)

Z serca gratuluję wydania nowej książki o Mistrzu Antonim Kępińskim, moim Mistrzu. Dzięki tej książce otwiera się nowa przestrzeń etyki w psychiatrii.
 
prof. Zdzisław J. Ryn (psychiatra)