80-lecie urodzin ks. prof. Jerzego Chmiela

W 2015 roku Ks. prof. Jerzy Chmiel (5 października 1935 - 2015 roku) obchodził swoje 80 urodziny. Wybitny biblista, tłumacz Księgi św. Jana i Apokalipsy, znawca judaizmu i zwojów z Qumran, długoletni wykładowca w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II. Przyjaciel Wydawnictwa i autor książki "Trudne miejsca w Biblii". Z inicjatywy dr. Pawła Piotrowskiego ukazały się jeszcze trzy inne Jego pozycje: Akademicka droga krzyżowa (Kraków 2006), Droga Światła. Rozważania o Zmartwychwstaniu Chrystusa (Kraków 2008) oraz Różaniec. Rozważania (także na CD), w pracy zbiorowej wspólnie z: bp Jan Szkodoń, Paweł Piotrowski, ks. Andrzej Witko, Kraków 2008.

Urodził się 5 października 1935 roku w Krakowie. Jest jednym z najwybitniejszych biblistów polskich. Długoletni wykładowca Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie a obecnie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II (1968 - 2013). Prorektor tej uczelni (1997-2001) i dwukrotnie Dziekan Wydziału Teologicznego a także Kierownik Katedry Hermeneutyki Biblijnej i Judaizmu w PAT w Krakowie, w latach 1975 - 2009 roku; wykładowca egzegezy Starego i Nowego Testamentu, hermeneutyki biblijnej, teologii biblijnej i języka hebrajskiego. Członek PAN w Warszawie. Badacz i znawca Całunu Turyńskiego. Święcenia kapłańskie otrzymał 22 czerwca 1958 w Krakowie w Katedrze na Wawelu z rąk abp. Eugeniusza Baziaka (wspólnie z ks. Stanisławem Nowakiem, późniejszym Arcybiskupem, Metropolitą Częstochowy). Studiował w Rzymie na Papieskim Uniwersytecie Gregorianum oraz w Papieskim Instytucie Biblijnym (1961-1968). W latach 1961-1962 (przez rok równolegle do studiów teologicznych) studiował także na Rzymskiej Akademii Sztuk Pięknych, jednak - pod wpływem abp. Eugeniusza Baziaka - odstąpił od kierunku sztuk pięknych i w całości poświęcił się biblistyce. Malarstwu i sztuce (muzyce) pozostaje jednak wierny. Obok teologii w szczególności biblistyki jako nauki, sztuka jest Jego drugim biegunem życia. W tamtym, rzymskim okresie namalował też wiele obrazów, które z czasem zniszczył, pozostawiając jedynie portret księcia kard. Adama Stefana Sapiehy. Kapelan Ojca Świętego. Prezes Polskiego Towarzystwa Teologicznego w latach 1977-1987. Od 1982 roku Redaktor Naczelny "Ruchu biblijno-liturgicznego" przekształconego w "Ruch Biblijny i Liturgiczny". Przez cały okres pracy na uczelni aż do 2013 roku mieszkał przy ul. św. Marka 10 w Krakowie. Autor ponad 500 prac naukowych z teologii biblijnej, egzegezy i syndonologii w wielu językach i w różnych publikacjach oraz 10 publikacji zwartych.

więcej:
Zobacz 75-lecie urodzin