75-lecie urodzin ks. prof. Tomasza Jelonka - sympozjum

Wydawnictwo PETRUS
Katedra Teologii i Informatyki Biblijnej
Sekcja Biblijna Polskiego Towarzystwa Biblijnego
zapraszają na
Międzynarodowe Sympozjumpt.
Z BADAŃ NAD BIBLIĄ
Rola ks. prof. Tomasza Jelonka w tworzeniu środowiska biblijnego

W programie:
10.00 Otwarcie Sympozjum - ks. prof. dr hab. Roman Pindel (Uniwersytet UPJPII, Kraków)
ks. prof. dr hab. Waldemar Chrostowski (Rektor UKSW, Warszawa) - Ks. prof. Tomasz Jelonek w biblistyce polskiej
ks. prof. dr hab. Anton Tyrol (Uniwerystet Katolicki Rużomberok) - Biblistyka na Słowacji
ks. mgr lic. Oleg Salomon (Rektor Seminarium Duchownego we Lwowie) - Biblistyka na Ukrainie (środowisko Lwowskie)
ks. dr. Jacek Uliasz (Instytut Teologiczny we Lwowie) - Biblistyka na Ukrainie (środowisko Kamienieckie)

11.15-11.45 Przerwa na kawę

ks. dr hab. Roman Bogacz (UPJPII, Kraków) - Od matematyki do biblistyki
mgr Jerzy Chmielewski (UPJPII, Kraków) - Biblistyka w gronie świeckich teologów
dr Zofia Włodarczyk (Uniwersytet Rolniczy, Kraków) - Budowanie mostów pomiędzy naukami przyrodniczymi a biblijnymi

Podczas Sympozjum można nabyć wszystkie książki biblijne Wydawnictwa PETRUS 10%-30% taniej

Dysusja
13.30 Msza św. w kaplicy seminaryjnej