50-lecie twórczości pisarskiej prof. Michała Rożka

Prof. Michał Rożek (ur. 1946), rodowity krakowianin. Studia z historii sztuki odbył w UJ. Jest uczniem prof. Adama Bochnaka, Karola Estreichera, Tadeusza Dobrowolskiego, Józefa Lepiarczyka i Janiny Bieniarzówny. W 1972 roku uzyskał doktorat w UJ, habilitował się w zakresie historii i kultury w 1979 roku. Jego specjalnością naukową są dzieje sztuki i kultury polskiej ze szczególnym uwzględnieniem Krakowa. Debiutował w lutym 1964 roku. Jeszcze jako uczeń klasy maturalnej opublikował artykuł pt. "W sprawie oświetlenia Sukiennic", który ukazał się na łamach "Życia Literackiego". Jest autorem wielu książek. Jest też autorem kilkuset rozpraw i artykułów naukowych. W 1982 roku wspólnie z prof. Janiną Bieniarzówną współtworzył Wydział Historii Kościoła w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Jest laureatem wielu nagród środowiskowych i ministerialnych. Na temat pracy naukowej, twórczości i działalności Michała Rożka powstała praca magisterska w Instytucie Informatyki Naukowej i Bibliotekoznawstwa Akademii Pedagogicznej w Krakowie. w 2014 roku obchodzi pięćdziesięciolecie swojej pracy i twórczości pisarskiej.