”Najpiękniejsze opowiadania i legendy o św. Jadwidze” Alicji Biedrzyckiej na CD

Nagranie książki Alicji Biedrzyckiej "Najpiękniejsze opowiadania i legendy o św. Jadwidze". Czyta Marta Żmuda Trzebiatowska. Muzyka Paweł Piotrowski.


W książce, upiększonej ciekawymi ilustracjami, najmłodsi czytelnicy w prezentowanych opowiadaniach i legendach dowiedzą się o dzieciństwie królewny Jadwigi, zabawach, nauce, przyjaźni z przyrzeczonym na męża Wilhelmem Habsburgiem. O beztroskim życiu i nadziejach na szczęśliwe życie z ukochanym Wilhelmem, które legły w gruzach, gdy podjęto decyzję o ślubie z pogańskim władcą Litwy, Jagiełłą.. Po polsku wypowiadała się poprawnie, tylko obcy akcent zdradzał, że nie wychowała się w Polsce. Poznawała ten kraj chętnie, a sama podróż z Węgier była do tego wielką sposobnością. W Czorsztynie w zamku rozmawiała z rycerzami, dostojnikami. W Sączu powitali ją panowie polscy i młody Spytko z Melsztyna,którego Jadwiga już znała. W Lipnicy Małej rozmawiała z mnichami, ponieważ nocleg wypadł w klasztornej wiejskiej plebanii.

obejrzyj film

Intro
Urodziny Jadwigi
Zaręczyny
Koronacja Jadwigi