Słownik wszystkich biblijnych nazw i imion własnych

Nazwy miast, wiosek, krajów, rzek, mórz, jezior, zatok, pustyń, krain, gór i dolin.
Poszczególne hasła słownikowe w brzmieniu hebrajskim, aramejskim, arabskim, łacińskim czy greckim.

Zobacz więcej

ZWIERZYNIECKIE SACRUM. SALWATOR

Album / Przewodnik
Kościół Najświętszego Salwatora to jedna z pierwszych świątyń chrześcijańskich na terenie Polski.
Przewodnik opisuje najważniejsze obiekty sakralne, zabytki i pamiątki, które warto zobaczyć, będąc w tej części Krakowa.

Zobacz więcej