Propozycje wydawnicze prosimy wysyłać pocztą tradycyjną na adres wydawnictwa :

Wydawnictwo PETRUS
Urząd Pocztowy w Wieliczce
skr. poczt. nr 12
32-020 Wieliczka

Informujemy, że nie odsyłamy i nie recenzujemy publikacji. W przypadku zainteresowania propozycją sami kontaktujemy się z autorem w przeciągu miesiąca.