wydawnictwo PETRUS
Bookmark and Share
 
Wielkie Religie Wschodu
Wielkie Religie Wschodu
cena: 49.00 zł
 
 
Rodzaj publikacji:
książka
 
Liczba stron:
360
 
Oprawa:
miękka
 
Wymiary:
145x200
 
ISBN:
978-83-927267-8-4
 
Książka podejmuje tematykę wielkich religii Wschodu: islamu, buddyzmu, taoizmu i hinduizmu oraz sekt, wyrosłych na ich gruncie. Uwrażliwia na sposoby przenikania mentalności i cywilizacji azjatyckiej do Europy i świata.
 
·        Hinduizm i buddyzm
·        Islam i taoizm
·        Sekty wielkich religii
·        konfucjonizm, wegetarianizm
·        sztuka medytacji wschodu
·        sztuki walki


Więcej:


RECENZJE
Newralgiczne problemy kontynentu azjatyckiego
            Ks. Zwoliński w swej nowej książce wprowadza nas w newralgiczne problemy kontynentu azjatyckiego, które mają również poważne reperkusje w Europie, która wraz z Azją tworzy Eurazję.
            Azja w optyce tej pozycji to przede wszystkim kontynent, który stał się kolebką wielkich religii. Religie te tworzą często niezrozumiały dla nas świat, który tym bardziej staje się fascynujący, im mniej jest znany i bardziej odbiega od naszych przyzwyczajeń.
            Ten tajemniczy i fascynujący świat trzeba poznać, gdyż nie jest on tak daleko od nas, jak często o tym myślimy. W omawianej książce mamy okazje przypatrzeć się szeregu religii Wschodu, a są nimi: taoizm, konfucjanizm, hinduizm oraz jego sekty, buddyzm i także jego sekty. Te cztery podstawowe religie praktykowane są od wieków przez miliony ludzi, stworzyły zatem olbrzymi potencjał kulturowy, który przy powszechnej globalizacji, przy której świat staje się coraz bardziej jedną wioską, ma wielką siłę oddziaływania.
            Przenikanie Wschodu na Zachód nie jest sprawą nową, historycznej drodze tego oddziaływania poświęca Autor specjalny rozdział, opracowany bardzo starannie i zawierający niezwykle liczne informacje, pomagające także zrozumieć meandry europejskiej historii. Dokonany przegląd faktów w niejednym przypadku może pomóc nam otworzyć oczy i na nowo zobaczyć wiele spraw, które lekceważymy, a w rzeczywistości zasługują one na poważne potraktowanie z uwzględnieniem niebezpieczeństw, jakie w sobie zawierają. Jednym z wielu konkretnych przykładów jest problem jogi, szeroko omówiony na kartach książki, która z pewnością zasługuje na miano kopalni wiedzy.
            W kolejnych rozdziałach Autor omawia kilka fundamentalnych zagadnień związanych ze spotkaniem Wschodu i Zachodu. Jest to problem wschodniej medytacji, której sztuka reklamowana jest na całym świecie. Niebezpieczeństwo z tym związane zostało dostrzeżone przez Kongregację Nauki Wiary (kierowaną przez kard. J. Ratzingera, obecnego papieża), która w roku 1989 wydała dokument O niektórych aspektach medytacji chrześcijańskiej, pouczający o właściwym traktowaniu nowinek, które mogą być zgubne dla wiary chrześcijańskiej. Czytając książkę ks. Zwolińskiego mamy doskonałą okazję poznać zasadnicze różnice pomiędzy religiami Wschodu, a chrześcijaństwem, które sprawiają, że szukanie wartości w religiach Wschodu musi przekreślić istotne wartości chrześcijaństwa.
            Nie znaczy to, że religie te trzeba potępiać, każda religia jest wielką sprawą i świadczy o niezbywalnej ludzkiej naturze, którą określa się jako homo religiosus, ale proponowane przez nie drogi, mogą całkowicie rozmijać się z drogami, jakie wytyczyło objawienie Boże stanowiące korzeń chrześcijaństwa.
            W dalszym ciągu Autor ustosunkowuje się do walk wschodnich, które bardzo słusznie nazywa sztukami walki na sprzedaż. Kolejnym tematem jest wegetarianizm, łączący się z zagadnieniami wschodniej ekologii i wschodniego zdrowia. Widzimy zatem, że krąg aktualnych zagadnień związanych z religiami Wschodu jest bardzo wszechstronny i wiąże się z problematyką Nowej Ery (New Age), o której z pewnością wartało by wiedzieć jak najwięcej, gdyż przychodzi ona do nas pod różnymi postaciami i może spowodować potężny zamęt w naszej wierze i praktycznym postępowaniu zgodnym z tą wiarą.
            Dlatego z wdzięcznością bierzemy do ręki omawianą książkę, możemy z niej nauczyć się wiele. Poznać przebogaty świat wschodniej kultury, budowany przez wielkie religie, a równocześnie zapoznać się ze zjawiskami, które wchodzą w nasze życie, wynikają z wpływów omawianych religii na naszą kulturę, wpływów mających jednak często negatywny charakter. Podziw dla kultury Wschodu nie może prowadzić nas do utraty tego, co bardziej wartościowe, piękne i prawdziwe.
ks. prof. Tomasz Jelonek
 
Obiektywne i dobre opracowanie
Wielkie Religie Wschodu to najbardziej obiektywne i szczegółowe opracowanie o religiach wschodu, jakie dotychczas ukazało się na rynku polskim. Autorem książki jest profesor ksiądz Andrzej Zwoliński, jeden z najwybitniejszych współczesnych teologów, którego dzieła są świadectwem jego wielkiej pasji. W wędrówce po obszernej wiedzy zgromadzonej w książce znajdujemy szereg informacji, począwszy od zagadnień dotyczących wierzeń, nauk głoszonych przez wielkie i znane postacie historyczne, aż po bardzo precyzyjne umiejscowienie faktów w realiach czasowych i geograficznych. Kultura wschodu skupiająca się w Azji przenika nie tylko do sąsiadującej Europy, ale ma zasięg światowy, dlatego istotne staje się dokonanie jej analizy, która pozwala nam wyłonić elementy wspólne we wszystkich religiach, jak i te znacznie od siebie odbiegające. W korzeniach tych wszystkich prawd podawanych rozmaicie, tkwi wspólne źródło dotyczące między innymi dążenia człowieka do świętości. Dotyczy to skromności, cierpliwości , poznawania , nabywania wiedzy oraz wyzbycia się pożądania. W Taoizmie pojawia się wątek życia z prawami natury. Ważne jest poznanie wiatrów, prądów, pór roku, zasad wzrostu i zanikania po to aby można było je wykorzystać a nie z nimi walczyć. Wszystko w świecie dzieje się cyklicznie: noc – dzień; szczęście – nieszczęście; życie – śmierć. Regułą postępowania jest życie ostrożne, pokorne, poprzestanie na małym, gdyż łagodność jest sposobem zachowania siły i bezpośrednim przeciwieństwem pychy.
W Konfuncjonizmie głównym tematem nauki jest cnota ,,ren" tłumaczona jako dobroć, dobre postępowanie. Sam Konfucjusz określił ją jako miłość bliźniego, osobową integralność i altruizm, głosząc przy tym ,,Pokonywać samego siebie i zachowywać dobre obyczaje to znaczy być humanitarnym". Hinduizm wypracował zespół etycznych wskazań np. Ahinsa – zakaz niszczenia czegokolwiek zwłaszcza życia; Urik – potrzeba zachowania umiaru i skromności; Acapalm – opanowanie i powściągliwość; Sancam – żądanie czystości ciała i umysłu.
Budda, który wędrował po Indiach i nauczał przez około 43 lata głosił, iż źródłem cierpienia człowieka jest pożądanie: władzy, pieniędzy, seksu. Tradycja buddyjska utrwaliła jego słowa;,, Mędrzec widzi, że wszystko co stworzone, co złożone z troski i cierpienia przemija, prawda jednak pozostanie "Rdzeń religii wschodu stanowi ,,joga", co w tłumaczeniu od sanskryckiego pierwiastka czasownikowego ,,yuj" znaczy ,,połączyć''.
W ujęciu filozoficznym ,,joga" oznacza osiągnięcie stanu doskonałości duchowej w postaci wyższego stanu świadomości, zjednoczenia się z najwyższą prawdą. Osiąga się w to poprzez medytację Ma ona na celu praktykę duchową prowadząca do osiągnięcia oświecenia, samowyzwolenia. Joga posiada własna dietę oparta na wegetarianizmie, polegająca na wyrzeczeniu się głównie potraw mięsnych. Ma ona mieć ogromne znaczenie dla zdrowia jogina i zapobiegać chorobom.Za wegetarianizmem mają też przemawiać względy ekologiczne, do których należy skażenie środowiska na skutek masowej produkcji zwierzęcej, będące porównywalne z odpadami przemysłowymi. Innym bardziej radykalnym argumentem jest zabijanie zwierząt, zadawanie bólu i cierpienia, które jest niegodne człowiekowi.
Poznając tajniki wschodniej mądrości znajdujemy też jej wpływy, które wywarła na tak zwanym zachodzie. Wielu wybitnych myślicieli pasjonowało się nią m. in.: Wagner, Schopenhauer, Goethe. W Polsce już w latach 1800-1830 istniały trzy ośrodki pośredniczące w recepcji kultury Wschodu: Puławy, Królewskie warszawskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Uniwersytet Wileński. Utrzymywały one kontakt z ośrodkami europejskimi w Paryżu, Boon i Berlinie. Duchowością wschodnią interesowali się też: Maurycy Mochnacki, Joachim Lelewel, Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Cyprian Norwid .Wyrazem tych zainteresowań była ich twórczość np. ,,Genesis z Ducha" J. Słowackiego to swego rodzaju wykład na temat teorii reinkarnacji. Zwracając się ku poznaniu świata, praw nim rządzących, w celu rozbudzenia swej świadomości duchowej, ważne jest aby nabywać wszelka wiedzę i doskonalić swą tolerancję wobec odmienności. W myśl religii chrześcijańskiej Bóg daje nam prawo wyboru a my sami dochodzimy do prawdy, która jest On sam w sobie i w nas.
Nasz wielki rodak, papież Jan Paweł II nauczał nas miłości, tolerancji i głosił hasło ,,Religie wszystkich krajów łączcie się ". W każdej z nich prawda jest jedna, lecz może być rozumiana względnie i dowolnie interpretowana, co ma negatywny obraz w tworzeniu sekt i fałszywych ołtarzy. Jednakże my jako jednostki jesteśmy odpowiedzialni za poczucie wiary i jej realizację. W każdym z nas każdego dnia rodzą się nowe pytania jej dotyczące i są one odmiennie pojmowane, jako, że wszyscy jesteśmy unikalni, pomimo wspólnego dążenia do szczęścia. Lektura tej książki to spora cześć wiedzy ,która poszerza naszą perspektywę postrzegania i ustosunkowania się do różnych wartości mających miejsce we wspólnym świecie.
Żaklina Henzel
 Inne książki tego autora:
szukaj
produktów: 0
wartość: 0
 
koszyk jest pusty
szukaj
ZALOGUJ SIĘ    zapomniałem hasła
Login (e-mail):
 
Hasło:
 
 
Jeśli nie masz jeszcze konta w naszej ksiegarni ZAREJESTRUJ SIĘ
szukaj
Jeśli chcesz otrzymywać informacje o naszej ofercie - zapisz sie na listę.
 >
szukaj
szukaj
 
cena:

75.00 zł
 
 
 
 
 
szukaj
 
1