Spotkanie autorskie i prezentacja książki ”Nieznana ofiara Katynia”

Dnia 11 września 2018 r. w Muzeum Katyńskim odbyło się uroczyste ślubowanie nowoprzyjętych funkcjonariuszy Służby Więziennej. Wydarzenie to stało się okazją do promocji książki dr. Bartosza Kułana wydanej przez Wydawnictwo PETRUS. Praca “Nieznana ofiara Katynia. Zygmunt Bugajski (1887-1940) prawnik i penitencjarysta” spotkała się z bardzo pozytywnym przyjęciem ze strony funkcjonariuszy Służby Więziennej. Autor otrzymał również “Odznakę Katyńską”, nadaną przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, za krzewienie pamięci o funkcjonariuszach i pracownikach więziennictwa zamordowanych w Katyniu.

zobacz więcej