Prezentacja książek Wydawnictwa PETRUS na koncercie Andrzej Rosiewicza

Koncertowi Andrzeja Rosiewicza, który odbył się 11 listopada 2010 w Lublinie towarzyszyła wystawa i prezentacja książek Wydawnictwa PETRUS. Na zdjęciu Andrzej Rosiewicz i Paweł Piotrowski, dyrektor Wydawnictwa PETRUS