Leszek Wojtasik

Leszek Wojtasik (ur. 1960 roku w Krakowie). Prawnik, adwokat, Członek Kolegium Wydawnictwa PETRUS. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Od 1988 roku jest czynnym adwokatem, a po roku 1989 roku właścicielem jednej z pierwszych w Krakowie Indywidualnej Kancelarii Adwokackiej. Laureat wielu ogólnopolskich konkursów krasomówczych (Poznań, Kraków, Warszawa). Pełnomocnik ad causam w sprawach przed Sądem Metropolitalnym Kurii Metropolitalnej w Krakowie.