Formy opieki i wsparcia dla osób bezdomnych w systemie intencjonalnym

Wydawnictwo:
PETRUS
Rok wydania:
2022
Oprawa:
miękka
Wymiary:
130x190
ISBN:
978-83-7720-611-9
Rodzaj publikacji:
książka

  • 39,90 zł
  • Nakład wyczerpany

Bezdomność jest problemem i kwestią społeczną. Znacząco wpływa na podziały społeczne.

Kwestia bezdomności, choć pierwotnie dotyczy jednostki, rozciąga się jednak na całe społeczeństwo. Patologia, objawiająca się w procesie wychowawczym jednostki, ma wpływ na późniejsze zagrożenie stanem bezdomności. Bezdomni żyją wszędzie. Każdy kraj, miasto stara się w miarę możliwości radzić sobie z tym problemem. Istnieje też wiele organizacji rządowych i pozarządowych, wspomagających państwo w pracy na rzecz likwidacji zjawiska bezdomności. Jednakże bycie osobą bezdomną uderza w godność osoby ludzkiej, powodując wielokrotnie niezasłużone cierpienie.

Książka  Magdaleny Lubińskiej - Bogackiej Formy opieki i wsparcia dla osób bezdomnych w systemie intencjonalnym jest opracowaniem, przedstawiającym instytucjonalną pomoc dla osób bezdomnych. Autorka opisuje pomoc intencjonalną dla osób dorosłych ale także zajęła się pomocą dla dzieci bezdomnych, tzw. dzieci ulicy.

Publikacja jest opracowaniem bardzo ważnym i cennym. Decyduje o tym zarówno aktualność tematu, jak i wartość naukowa tekstu zawierającego pogłębioną analizę wywiadów środowiskowych. Na szczególne podkreślenie zasługuje logiczna struktura pracy oraz waga wyników przeprowadzonych przez autorkę innowacyjnych badań empirycznych, a także trafne wnioski, zmierzające do stworzenia systemu ochrony i wsparcia osób bezdomnych bez względu na płeć i wiek. Prezentacja materiału badawczego jest poprzedzona pogłębioną analizą zagadnienia bezdomności.