wydawnictwo PETRUS
Bookmark and Share
 
Leksykon wszystkich postaci biblijnych
Leksykon wszystkich postaci biblijnych
cena: 99.00 zł
Nakład wyczerpany
 
 
Rodzaj publikacji:
książka
 
Liczba stron:
1644
 
Oprawa:
Twarda
 
Wymiary:
160x230
 
ISBN:
978-83-7720-244-9
 
Leksykon wszystkich osób i postaci, występujących w Biblii zarówno Starym jak i Nowym Testamencie. Osoby, w formie leksykonu omówione zostały bardzo gruntownie. Hasła zawierają pochodzenie imion, etymologie, symbolikę oraz znaczenie tych osób na kartach Biblii.Leksykon stanowi wielką pomoc w czytaniu Pisma Świętego, objaśnia bowiem wszystkie postaci, o których czytamy, zarówno konkretne osoby, jak i nazwy zbiorowe oraz imiona symboliczne. O bogactwie treści tego leksykonu świadczą prawie cztery tysiące haseł, które nie tylko opisują daną postać, ale również informują o miejscu występowania jej w tekście biblijnym.

Autor tego leksykonu problematyką postaci biblijnych zajmuje się od dawna i publikował już pozycje dotyczące tego tematu. Podstawową z nich było dziewięciotomowe wydanie, ukazujące się w ciągu dwunastu lat, stanowiące doskonałą pomoc dla specjalistów. Wydanie prezentowane obecnie przeznaczone zostało dla zwykłych czytelników, którym dostarcza solidnej wiedzy, ale w rozsądnych dawkach, pomagających w lekturze, a nie obciążających balastem informacji, która nie każdemu jest potrzebna.

Omówienie:
TVP3 Więcej kultury (od 22:08 minuty)


ks. prof. Tomasz Jelonek

Wydarzenia kulturalne (TV Kraków, 7 września 2017, godz. 20.00)


RECENZJE
Leksykon wszystkich postaci biblijnych
Biblia jest szczególnym fenomenem kulturowym. Z jednej strony jest księgą religijną żydów i chrześcijan, w ramach tych religii się zrodziła i dla wyznawców tych religii stanowi słowo Boże do nich skierowane. Równocześnie jest to Księga należąca do całej ludzkiej kultury. W procesie swego powstawania w pełni korzystała z osiągnięć wszystkich cywilizacji, wśród których jej autorom przyszło przebywać. Złożone dzieje Izraela, a potem rodzącego się chrześcijaństwa sprawiły, że tych cywilizacji, które swoje osiągnięcia ofiarowały Biblii było bardzo wiele. Od nich autorzy biblijni przejęli jeden z największych wynalazków, jakim było pismo alfabetyczne, a także sposoby zapisywania na kamieniu, tabliczkach glinianych, papirusie i pergaminie. Od nich przejmowali sposoby wyrażania myśli, a więc gatunki literackie, ale także obrazy i idee pozwalające wyrazić właściwą myśl, chociaż tu trzeba podkreślić, że ta właściwa Biblii myśl wykazywała szczególną oryginalność. Biblia wyrosła z ludzkiej kultury, chociaż wielorako ją równocześnie przerosła. A kiedy zaistniała dla wielu przyjmujących ją za dar Boga, stała się szczególnym przedmiotem zainteresowania, które przejawiło się w tym, że spośród wszystkich ksiąg Biblia stała się najbardziej poczytna. To z kolei przełożyło się na niezliczone inspiracje, przez które Biblia znów weszła w ramy ludzkiej kultury. Weszła niesłychanie głęboko w literaturę, sztukę, formowaniu postaw społecznych i wiele innych dziedzin ludzkiej kultury.

            To wszystko sprawia, że treścią Biblii zainteresowani są nie tylko ci, dla których jest ona wartością religijną, listem Boga do nich skierowanym – jak to pięknie określili Ojcowie Kościoła, ale także inni, którzy szukają w niej różnych wartości.

Biblia jako całość jest księgą, która przedstawia dzieje zbawienia, szczególną religijną interpretacją historii człowieka od stworzenia świata do powtórnego przyjścia Chrystusa na końcu świata. I chociaż nie jest to historia, która odpowiadałaby współczesnemu rozumieniu historii, wypracowanemu przez naukową metodologię, to jednak jak każda historia opowiada o faktach i o ludziach, którzy są ich bohaterami. Poznawanie Biblii wymaga zapoznania się z tymi postaciami

            Wydawnictwo Petrus  wydało Leksykon wszystkich postaci biblijnych, który w przedstawionym wyżej zadaniu może stać się prawdziwą, a czasami nieodzowną pomocą.

            Jej poważnym atutem jest najpierw znany autor, Pius Czesław Bosak, który od dawna zajmuje się problematyką postaci biblijnych i na ten temat wiele już opublikował. Ten prawdziwy znawca tematu podsumował swoje osiągnięcia, zawierając je w jednym woluminie, obszernym (1640 stron), ale zwartym i syntetycznym, ułatwiającym bezpośredni kontakt z bogatą treścią.

Jeżeli mówimy o książce, to zanim ją otworzymy, aby zapoznać się z jej najważniejszą treścią i jej układem, trzeba podkreślić stronę zewnętrzną. Książka jest obszerna, wynika to z założeń redakcyjnych, ale jej ozdobą jest strona edytorska. To pozycja, którą z prawdziwą satysfakcją bierze się do ręki i choć czuje się jej ciężar, przede wszystkim zachwyca swym pięknem zewnętrznym i elegancją. To książka, którą będzie warto postawić na poczesnym miejscu w swojej bibliotece, aby była jej ozdobą, choć to jeszcze nie jest najważniejsze w ocenie tej pozycji.

Jej zasadniczą wartością jest zawartość treściowa, objaśnia bowiem wszystkie postaci, o których czytamy w Biblii, zarówno konkretne osoby, jak i nazwy zbiorowe oraz imiona symboliczne. Poszczególne hasła ułożono w porządku alfabetycznym. Tytułem hasła jest kolejne z omawianych imion. Ponieważ imiona biblijne zazwyczaj posiadają określone znaczenie, więc ono zostało podane na początku, po czym wyjaśnione zostało pochodzenie danego imienia, w tym wypadku z uwzględnieniem innych form językowych.

Kolejną informacją jest liczba, podana w nawiasie kwadratowym, oznaczająca ilość wystąpień imienia rozważanej postaci w tekście biblijnym. Dane encyklopedyczne o danej postaci uzupełniają całość hasła.

Tak skonstruowany leksykon jest bogatą skarbnicą wiedzy, a zarazem kopalnią informacji, które ułatwiają czytanie i rozumienie tej Księgi, o której powiedzieliśmy wyżej, że jest zarówno księgą religijna, jak i księgą należącą do całej ludzkiej kultury. Stąd omawiana pozycja może w różnym zakresie służyć poszukującym interesujących ich informacji. Odnalezienie ich ułatwia umieszczony na końcu skorowidz imion i nazw.

Opracowanie tak obszernego i gruntownego dzieła wymagało posługiwania się bardzo rozległą bibliografią. Autor celowo pomija jej ukazanie w tym wydaniu, aby całość pozostała podręczna. Mimo jej dwukilogramowego ciężaru można ją wziąć do ręki - co dzięki wartościom edytorskim łączy się prawdziwą satysfakcją i swobodnie korzystać. Powiększenie tomu o nawet wybraną literaturę, uczyniłoby ją o wiele mniej dostępną w częstym korzystaniu, do którego jest przeznaczona.

Należy zatem na końcu podziękować Wydawnictwu i Autorowi i cieszyć się, że w naszym Mieście ukazała się tak wspaniała pozycja wydawnicza.
ks. prof. Tomasz Jelonek (biblista)
 Inne książki tego autora:
szukaj
produktów: 0
wartość: 0
 
koszyk jest pusty
szukaj
ZALOGUJ SIĘ    zapomniałem hasła
Login (e-mail):
 
Hasło:
 
 
Jeśli nie masz jeszcze konta w naszej ksiegarni ZAREJESTRUJ SIĘ
szukaj
Jeśli chcesz otrzymywać informacje o naszej ofercie - zapisz sie na listę.
 >
szukaj
szukaj
 
cena:

75.00 zł
 
 
 
 
 
szukaj
 
1