Grzegorz Turnau, Zbigniew Wodecki i inni artyści w Koncercie charytatywnym połączonym z prezentacją książki pt. ”Opactwo Benedyktynek w Staniątkach”WIELKI  KONCERT 

charytatywny dla ratowania skarbu zespołu architektury klasztoru

ss. Benedyktynek w Staniątkach.:

 
 „PODTRZYMAĆ DACH ŚWIATA!!!”

 

W KOŚCIELE OO. DOMINIKANÓW

KRAKÓW   UL. STOLARSKA 12

 
 Patronat honorowy nad koncertem objął Stanisław Kracik Wojewoda Małopolski

 

Koncert powstały z inicjatywy Jagi Wrońskiej poprowadzi Kazimierz Madej

 

 

WYSTĄPIĄ (między innymi):

GRZEGORZ TURNAU, ZBIGNIEW WODECKI, RENATA PRZEMYK, MAGDALENA STECZKOWSKA, JAGA WROŃSKA

i wielu innych znakomitych artystów

 

Podczas koncertu dr Paweł Piotrowski (dyrektor Wydawnictwa PETRUS) zaprezentował najnowszą książkę Wydawnictwa
Opactwo Benedyktynek w Staniątkach

zniszczenia zobacz w galerii (poniżej)