Wydawnictwo PETRUS na 14. Targach książki w Krakowie

Wydawnictwo PETRUS zaprezentowało na Targach książki dzieła najwybitniejszych filozofów polskich takich, jak Michał Heller, Józef Życiński, Stanisław Ziemiański, Leszek Łysień, Tadeusz Ślipko Zofia Zdybicka czy Jan Galarowicz, pierwszy garnitur teologii polskiej, a wśród nich publikacje czy artykuły w pracach zbiorowych Benedykta XVI, Alfonsa Nossola, Tomasza Jelonka, Andrzeja Zwolińskiego, Marka Starowieyskiego, Krzysztofa Bardskiego, Jerzego Chmiela, Tadeusza Stycznia, Józefa Kudasiewicza, Tomasza Dąbka, Camilio Ruini, Angelo Sodano, Edwarda Stańka, Stanisława Nagy'ego. Można było nabyć książki wybitnych historyków, wśród nich Jana Kracika, Andrzeja Witko czy Michała Rożka. Na Targach wydawnictwo zaprezentowało najnowsze publikacje czołowych filologów polskich, a wśród nich Edwarda Polańskiego czy Tomasza Nowaka. Było jeszcze wiele innych super atrakcyjnych promocji. Ale o tym można się było przekonać tylko przy stoisku Wydawnictwa PETRUS. Naszym Czytelnikom oraz wszystkim Autorom i Partnerom Handlowym za obecność i spotkania, dziękujemy.
Dziękujemy też za gratulację i słowa uznania skierowane do nas nie tylko od Czytelników, ale - co dla nas ważne - także od wydawców, poniekąd naszych konkurentów, którzy doceniają nasz wysiłek i trud na polu wydawniczym w minionym roku i szczerze spieszą ze słowami uznania, a jako fachowcy w branży, doceniają nasze wysiłki..., najmłodszego wydawnictwa. Te szczere życzenia i gratulacje, to ważna cegiełka w dalszym budowaniu wydawnictwa i oferty wydawniczej. W istocie, w ciągu minionych 7 lat nie powstało w Polsce żadne wydawnictwo, poza PETRUSem, co świadczy o tym, że nie jest to "łatwy chleb", dlatego tym bardziej dziękujemy.