wydawnictwo PETRUS
Bookmark and Share
 
Umiejętności manualne dzieci
Umiejętności manualne dzieci
w wieku 5-7 lat
cena: 25.90 zł     29.00 zł
 
 
Rodzaj publikacji:
książka
 
Liczba stron:
156 (+ wkładka zdjęciowa)
 
Oprawa:
miękka
 
Wymiary:
145x200
 
ISBN:
978-83-927267-9-1
 
Książka ta jest jednym z najlepszych opracowań tematu kształtowania umiejętności technologicznych dzieci w wieku przedszkolnym. Nie powstała bowiem przy biurku czy komputerze, jako jedna z wielu prac analitycznych, ale jest owocem długoletniej pracy z dziećmi, analizy ich umiejętności manualnych i intelektualnych, pracy badawczej oraz obserwacji ich umiejętności i zachowań.
W książce teoria, zawarta w literaturze przedmiotu spotyka się z praktyką, dlatego książka staje się użyteczna w każdym przedszkolu i w klasach nauczania początkowego, nie tylko dlatego, że pozwala zobaczyć etapy doskonalenia i sprawności manualnych dzieci, ale też pozwala zweryfikować swoje spostrzeżenia, doświadczenia i wnioski i spojrzeć na nie z innej perspektywy, przez pryzmat niniejszych spostrzeżeń nie tylko po to, by się z nimi zgodzić lub nie, ale by sprowokować do myślenia i wypracowywania jak najlepszych metod pracy w dziećmi w przedszkolu.


Więcej:


RECENZJE

Współczesna edukacja przeżywa duży kryzys, bowiem coraz częściej odpowiedzialni za system szkolny nie mają pomysłu na kształtowanie umiejętności ucznia na różnych szczeblach kształcenia. A przecież szkolny czy przedszkolny zestaw programów nauczania oraz program wychowawczy powinny stanowić spójną całość. Ich przygotowanie i realizacja są zadaniem zarówno całej szkoły czy przedszkola, jak i każdego nauczyciela. Chodzi więc o pewnego rodzaju filozofię tych zamierzeń. Program szkolny, który jest odpowiedni z punktu widzenia rozwoju dziecka, musi pozwalać dzieciom lepiej i pełniej rozumieć ich własne doświadczenia.

Program nauki powinien uwzględniać zarówno zadania typu szkolnego, jak i cele intelektualno- rozwojowe, ale im młodsze dziecko, tym ważniejsze jest wspieranie jego wrodzonych dyspozycji intelektualnych i technicznych. Jak pisze J. Kuźma w książce „Nauka o szkole” (Kraków 2005) we współczesnym systemie edukacyjnym podkreśla się ogromnie rolę doświadczenia, ponieważ poprzez intensywną konfrontację z problemami rzeczowymi, osobistymi powstają twórcze możliwości pojawienia się nowych doświadczeń i rozwoju. W realizacji tego celu szuka się coraz to nowych metod i sposobów aktywizowania wychowanka. Niewątpliwie, jest to idea słuszna. Pojawia się jednak zagrożenie związane z przerostem owej aktywizacji. Może się bowiem okazać, iż przy koncentracji na metodzie zostanie zapomniany ważny fundament oddziaływań wychowawczych: metoda jest dla wychowanka, a nie odwrotnie. W związku z tym, w pogoni za oryginalnością procesu edukacyjnego trzeba uważać na zachowanie proporcji. Metoda ma służyć celowi edukacyjnemu, a nie zapewnić dobre samopoczucie odpowiedzialnych za edukację.

            Stad też książka Beaty Grabowskiej pt. Umiejętności manualne dzieci w wieku 5-7 lat wpisuje się w nurt powyższych problemów edukacyjnych. Zagadnienie kształtowania umiejętności technologicznych dzieci sześcioletnich jest niezwykle istotną kwestią dla rozwoju psychofizycznego. W wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym istnieje konieczność integrowania poznania z praktycznym działaniem technicznym. Autorka przedstawia w niniejszym opracowaniu z jednej strony diagnozę umiejętności technologicznych dzieci sześcioletnich, wysuwając uprawnione, niestety nie zawsze pocieszające wnioski. Z drugiej strony stara się formułować pewne postulaty mające poprawić efektywność kształcenia w tym obszarze edukacyjnym.

            Wydaje się, iż niniejsza książka skierowana jest nie tylko do nauczycieli, ale także do rodziców. Trzeba pamiętać, iż ci ostatni mają częstokroć ogromne problemy z kształtowaniem umiejętności u swoich dzieci, ze względu na brak kompetentnej wiedzy na ten temat. Po przeczytaniu prezentowanego opracowania ta wiedza jest dużo obszerniejsza, umożliwiająca profesjonalną pomoc wychowankowi w kształtowaniu umiejętności technologicznych. Niestety na rynku wydawniczym nie ma wielu publikacji o tym charakterze. Wielu autorów koncentruje się na ogólnych problemach i tendencjach dominujących w edukacji. Autorka niniejszej książki stara się ukazać szczegóły dotyczące zjawisk związanych z efektywnym kształtowaniem umiejętności technicznych u sześciolatków. Nie są to dywagacje teoretyczne, lecz empiryczna analiza, zawierająca diagnozę jak i „terapię” dotyczącą aktualnego stanu edukacji w omawianym obszarze.

ks. prof. Janusz Mastalski, Dziekan Wydziału Pedag
 
Najlepsza dla rodziców i nauczycieli
Interesująca publikacja, kompleksowo omawiająca zagadnienie kształtowania umiejętności manualnych dzieci w wieku przedszkolnym.
Temat został opracowany ze starannością - zarówno pod względem teorii opartej na literaturze przedmiotu, jak i praktyki – badań, ankiet i obserwacji przeprowadzonych przez autorkę. Lektura będzie z pewnością bardzo przydatna nauczycielom przedszkola, którzy zawarte w niej informacje i wnioski mogą odnieść do własnej pracy i jej efektów w porównaniu z pracą innych nauczycieli. Ułatwi ona wyciagnięcie wniosków dotyczących sposobów pracy z dziećmi, wykorzystywanych narzędzi i materiałów a także odpowiedniego doboru tematów prac i sposobów wspierania zainteresowania dzieci.
Oprócz kwestionariuszy dla nauczycieli i rodziców i ich wyników, autorka przedstawia niezwykle cenne protokoły z obserwacji pracy dzieci na zajęciach przedszkolnych. Opisane z niezwykłą dokładnością, stanowią świetny materiał poglądowy i porównawczy. Ta część książki może szczególnie zainteresować rodziców – mogą oni niejako poczuć się jak obserwatorzy w przedszkolu i wyciągnąć wnioski w odniesieniu do własnych pociech. Znajdą też w nich sugestie mogące wesprzeć rozwój manualny ich dzieci jak i pomysły na twórczą zabawę w domu.
Karolina Kolczyńska
 
szukaj
produktów: 0
wartość: 0
 
koszyk jest pusty
szukaj
ZALOGUJ SIĘ    zapomniałem hasła
Login (e-mail):
 
Hasło:
 
 
Jeśli nie masz jeszcze konta w naszej ksiegarni ZAREJESTRUJ SIĘ
szukaj
Jeśli chcesz otrzymywać informacje o naszej ofercie - zapisz sie na listę.
 >
szukaj
szukaj
 
cena:

75.00 zł
 
 
 
 
 
szukaj
 
1