wydawnictwo PETRUS
Bookmark and Share
 
Reinkarnacja i wędrówka dusz
Reinkarnacja i wędrówka dusz
cena: 23.00 zł     29.00 zł
 
 
Rodzaj publikacji:
książka
 
Oprawa:
miękka
 
Wymiary:
145x200
 
ISBN:
978-83-9272-674-6
 
 
  • Jaka jest śmierć?
  • Czym jest metempsychoza (wędrówka dusz)?
  • Co to jest reinkarnacja (powtórne wcielenie)?
  • Historia i znaczenie z teologicznego i filozoficznego punktu widzenia
  • Starożytność i średniowiecze a współczesne spojrzenie na reinkarnacje i wędrówkę dusz...
  • Czy wyznawcy hinduizmu i buddyzmu mylą się, wierząc w reinkarnację?
  • A może Kościół katolicki myli się, odrzucając ją?
 
Z punktu widzenia przeciętnego człowieka śmierć jest końcem, po którym dotąd żywy człowiek staje się jedynie zespołem martwych elementów. Jego radości i zmartwienia, kaprysy i słabości, wszystkie doznania, które dzielił z innymi i które są dostępne żyjącym, już nie istnieją. Zostaje pustka.
Uświadomienie sobie tego rodzi najczęściej strach przed śmiercią, która staje się świętą i przeraźliwą prawdą.
Książka podejmuje analizę wędrówki dusz z teologicznego punktu widzenia. Twierdzenie, że istnieje reinkarnacja, czyli powtórne narodziny (powtórne wcielenie) czy wędrówka dusz (metempsychoza, transmigracja) w historii kościoła uchodziło za dziwactwo, a czasem wręcz zabobon. W ten sposób omijano twierdzenia, które były przedmiotem wiary i przekonań wielu ludzi. Należą do nich ludy prymitywne, które wiążą te wiarę z totemizmem i animizmem. Należą do nich także miliony wyznawców wielkich religii świata, takich jak hinduizmu, buddyzmu i dżinizmu.
Wyznawcami tej teorii w starożytności byli też orficy, Pitagores, Empedokles, Platon, neoplatonicy, gnostycy, manichejczycy. W średniowieczu Katarzy, a współcześnie wyznawcy New Age.
Czy Ci ludzie nie mieli racji? A może Kościół w swoich poglądach się myli...?


RECENZJE

Śmierć zamyka okres ludzkiego życia na ziemi, a co będzie potem? To problem stale aktualny w ludzkich kulturach, który może znaleźć generalnie dwa rozwiązania. Pierwszym jest stwierdzenie, że śmierć absolutnie kończy byt człowieka, po którym może jedynie pozostać pamięć. Drugie rozwiązanie przyjmuje pozostawanie człowieka po śmierci w sferze bytu, przy czym mogą być dwie koncepcje wiecznego bytowania człowieka: jedna z nich wieczność uważa za nawrót, druga za cel. 

    Wybór odpowiedzi w perspektywie historycznej zależał od wielu czynników, jeżeli zaś chodzi o nawrót, to pojawia się koncepcja reinkarnacji i wędrówki dusz. Ponieważ ta koncepcja jest wciąż żywa i w czasach współczesnych staje się poglądem rozpowszechniony, a także skutecznie rozpowszechnianym, ks. Zwoliński pragnie to zagadnienie przedstawić obiektywnie, aby można było je ocenić i wyrobić sobie właściwe pojęcia.

    Najpierw następuje przegląd stanowisk przyjmujących reinkarnację. Rozpoczyna się od poglądów wywodzących się z religii i filozofii wschodnich. Autor przedstawia reinkarnację w systemach wedyjskim i braminizmie, w hinduizmie, dzinizmie i buddyzmie w kilku jego odmianach.

    Następnie mamy możność zapoznać się z reinkarnacją w mitologiach i religiach pozaeuropejskich oraz w przedchrześcijańskich wierzeniach europejskich. Dokonany przegląd ubogaca naszą wiedzę o wielu kulturach świata, w poglądach których przyjmowano lub nadal się jeszcze przyjmuje reinkarnację czyli powtórne wcielenie i narodzenie.

    Chrześcijaństwo wprowadziło zmianę poglądów i odrzuciło reinkarnację. Znalazła ona jednak miejsce w poglądach gnostyków i ich spadkobierców pojawiających się w ciągu wielu wieków. Od czasów renesansu, gdy powrócono do myśli starożytnej, znów w Europie pojawiają się poglądy reinkarnacyjne, które umocniły się przez fascynacje Wschodem, przyjmującym powtórne wcielenia. Znalazły one podatny grunt na terenie teozofii i antropozofii, a rozwinęły się w ramach New Age.

    Ta droga ludzkiej myśli, która została wszechstronnie przedstawiona w omawianej książce zaowocowała wzmocnieniem się idei reinkarnacyjnej, którą przyjmuje dziś wielu ludzi na świecie. Z badań socjologicznych wynika, że w Polsce istnieje duży odsetek ludzi, którzy wierzą w reinkarnację.

    Po części mówiącej o faktach książka przechodzi do oceny tego zjawiska, a zwłaszcza ukazuje konsekwencje wynikające z tego stanowiska. Nie ulega wątpliwości, że są one destrukcyjne dla człowieka i społeczeństwa. Dlatego jako przestrogę można wziąć rozdział o reinkarnacji w Polsce. Jest to wielkie niebezpieczeństwo, które trzeba poznać (często jest lekceważone) i obronić naszą tradycję od niego.

    Dla pełności obrazu na końcu książka ma przedstawioną naukę Kościoła na temat reinkarnacji. Katolicka wizja człowieka i jego losu po śmierci absolutnie sprzeczna jest z przyjęciem reinkarnacji. To powinno być przestrogą dla wszystkich, który nie widzą niebezpieczeństwa we frymarczeniu z ideą reinkarnacji. Ta idea i wierność Chrystusowi nie mogą mieć nic wspólnego.

    Nie kołowrót istnień, lecz droga ku zmartwychwstaniu wyznacza kierunek życia chrześcijanina – te słowa, kończące omawianą książkę, wskazują nam jasną drogę.

    Tę ciekawą i poruszającą niezwykle aktualną problematykę książkę należy polecić wszystkim, którzy w świecie wypełnionym mrocznymi często ideologiami pragną znaleźć szlak wiodący do prawdy i pełni życia.

ks. prof. Tomasz Jelonek (biblista)
 Inne książki tego autora:
szukaj
produktów: 0
wartość: 0
 
koszyk jest pusty
szukaj
ZALOGUJ SIĘ    zapomniałem hasła
Login (e-mail):
 
Hasło:
 
 
Jeśli nie masz jeszcze konta w naszej ksiegarni ZAREJESTRUJ SIĘ
szukaj
Jeśli chcesz otrzymywać informacje o naszej ofercie - zapisz sie na listę.
 >
szukaj
szukaj
 
cena:

75.00 zł
 
 
 
 
 
szukaj
 
1