O starzeniu się i starości

Wydawnictwo:
PETRUS
Rok wydania:
2019
Wymiary:
130x190
ISBN:
978-83-7720-589-1
Rodzaj publikacji:
książka


Starzenie się człowieka, jak i jego starość ma różne oblicza i niesie z sobą wiele indywidualnych, różnicujących poszczególnych ludzi, cech i przymiotów. Mówi się nawet, że: Tyle starości, ilu ludzi. Dlatego też każda próba definicji starości, jest w jakiejś mierze niedoskonała.

Omawiając zagadnienie starości, już na samym początku natrafia się na paradoks: choć wszyscy chcą dożyć starości, to jednak nikt nie chce być stary. Takie podejście wiąże się zapewne z wizją starości, jaka dominuje w dzisiejszym świecie. Postrzega się ją bowiem jako schyłek ludzkiego życia, charakteryzujący się nieporadnością i poczuciem społecznej nieużyteczności. Społeczeństwo zdaje się zapominać, że starość stanowi integralną część życia ludzkiego, która ma swoje zadania. Można ją uważać za dopełnienie życia człowieka w jego powołaniu i pracach.