Pasterka w Kopalni Soli w Wieliczce - zespół ”Sine Nomine”

Tradycyjnie już, podczas pasterki w Kopalni Soli w Wieliczce, 24 grudnia 2019 roku na mszy św. o godz. 7.30 śpiewał zespół "Sine Nomine", działający pod patronatem Wydawnictwa PETRUS oraz zespół dziecięcy z parafii św. Pawła Apostoła w Wieliczce. Zespół, wspólnie z wypełnioną "po brzegi" kaplicą św. Kingi (prawie 700 wiernych, biorących udział w pasterce), uczestniczył i przewodził muzycznej liturgii Mszy św. Podczas liturgii wykonał tradycyjne kolędy a podczas koncertu, bezpośrednio po mszy św., mniej znane kolędy i pastorałki regionu wielickiego i związane z kopalnią soli.

Kilka zdjęć zamieszczono dzięki życzliwości kopalnia.pl. Dziękujemy.