Małgorzata Laskowska

Małgorzata Laskowska – adiunkt w Instytucie Edukacji Medialnej i  Dziennikarstwa na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana  Wyszyńskiego w Warszawie; absolwentka podyplomowych studiów  „Dziennikarstwo internetowe”; współredaktorka książki pt. „Człowiek w  medialnym labiryncie” (Warszawa 2011), „Nowe media – możliwości i  pułapki” (Poznań-Opole 2011), „Media wobec śmierci”, t. 2 (Warszawa  2012), „Media audiowizualne i cyfrowe wobec wyzwań współczesnego  społeczeństwa” (Warszawa 2012), a także artykułów naukowych z zakresu  etyki dziennikarskiej, współczesnych wyzwań etyki mediów.  Zajmuje się  etyką środków społecznego przekazu, etyczną problematyka mediów  społecznościowych.
Małgorzata Laskowska, Krzysztof Marcyński SAC
49,00 zł